ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Φ.Σ.ΧΙΟΥ 19-07-2020

Δημοσιεύτηκε στις 24/04/2020    

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη αρχαιρεσιών του Φ.Σ.Χίου

Οι αρχαιρεσίες του Φ.Σ.Χίου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19/07/2020 στο ξενοδοχείο «Χανδρής».

Αφορούν την εκλογή:

  • Ενός (1) τακτικού μέλους του Δ.Σ.

Καταρτίσθηκε κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και αναρτήθηκε στις 24/04/2020 στο γραφείο του συλλόγου. Οι φαρμακοποιοί μέλη του Φ.Σ.Χίου, των οποίων το όνομα έχει συμπεριληφθεί στον ανωτέρω κατάλογο, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τις 10.00 το πρωί της 19ης Ιουλίου έως και τις 11.30 της ίδιας ημέρας.

Υποψηφιότητες δεκτές μέχρι 10/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο γραφείο του Συλλόγου.