ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις 01/01/1970    

ΕΟΠΥΥ :

Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι 151 23 -   ΑΦΜ  997478553 - ΔΟΥ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  • Τμήμα Συμβάσεων Φαρμακείων
  • Πληροφορίες για τη χορήγηση Αναλωσίμων Υλικών
  • Κατασχέσεις και εκχωρήσεις
  • ΑΥΣ
  • Τμήμα παρακολούθησης και αξιοποίησης ελέγχων

210 8110660

Φαρμακευτική Πολιτική (Υπάλληλοι)

210 8110671 – 4

Πρωτόκολλο

210 8110668

Πληροφορίες για τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (και ποια φάρμακα χορηγούν)

210 8110654

Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ για φάρμακα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

210 81101687

Επιτροπές Φαρμάκων

210881684 – 5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : 00021

(ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ :  ΙΚΑ – ΟΓΑ – ΟΠΑΔ - ΤΕΑΠΑΣΑ ΕΤΥΑΠ - ΤΥΔΚΥ- ΟΑΕΕ - Οίκος Ναύτου - ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΗΣΑΠ – ΗΛΠΑΠ  - ΟΤΕ – ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ – ΕΤΑΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΑΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ – ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ  - ΕΤΒΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Δ’ Διεύθυνση Ασφάλισης,   Παροχών – Εφημεριδοπώλες, ΕΤΑΠ ΜΜΕ Γ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών  –  Εργάτες Τύπου ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ  Β ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών – ΤΑΥΣΙΤ  & , ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ και ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας Προσωπικού τ.Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε)

ΆΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΥΠΕΤ):

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 – ΑΘΗΝΑ - ΔΟΥ : Α΄ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Φ.Μ. : 090016381

ΤΗΛ: 3349300,3349338 - FAX:  2103349378 -ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: κ. ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  (ΕΔΟΕΑΠ):

ΣΙΣΙΝΗ 18 & ΗΡΙΔΑΝΟΥ- ΑΘΗΝΑ 115 28 - ΔΟΥ :     Δ' ΑΘΗΝΩΝ   - Α.Φ.Μ. :   090001379

ΤΗΛ: 2107264394 - FAX: 2107293631- ΤΗΛ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ :  κ.Γεωργιτζίκη , κ.Τσακίρη 210 7264706 & 210 7264733