ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Δημοσιεύτηκε στις 29/07/2022