Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Περιφέρειας των αποτελεσμάτων, των διεξαχθείσων αρχαιρεσιών, την 19/07/20 του Φ.Σ.Χίου το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

  1. Πρόεδρος: Δαμαλά Ελένη του Ιωάννη-Ισιδώρου
  2. Αντιπρόεδρος: Σταμπόλος Ορέστης του Αθανασίου
  3. Γραμματέας: Τσατσαρώνη Μαρίκα του Δημητρίου
  4. Ταμίας: Βασιλάκης Αγαπητός του Νικολάου
  5. Μέλος: Παντελογιάννης Γεώργιος του Στυλιανού