Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Περιφέρειας των αποτελεσμάτων, των διεξαχθείσων αρχαιρεσιών, την 4η Δεκεμβρίου 2022 του Φ.Σ.Χίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

  1. Πρόεδρος: Δαμαλά Ελένη του Ιωάννη-Ισιδώρου
  2. Αντιπρόεδρος: Χαμέτη Δέσποινα του Δημητρίου
  3. Γραμματέας: Βασιλάκης Αγαπητός του Νικολάου
  4. Ταμίας: Τσιλίμης Αθανάσιος του Αγησίλαου
  5. Μέλος: Σαμωνάς Ευάγγελος του Παναγιώτη