Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Περιφέρειας των αποτελεσμάτων, των διεξαχθείσων αρχαιρεσιών, την 15/12/19 του Φ.Σ.Χίου το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1. Πρόεδρος: Δαμαλά Ελένη
2. Αντιπρόεδρος: Σταμπόλος Ορέστης
3. Γραμματέας: Τσατσαρώνη Μαρίκα
4. Ταμίας: Κάβουρα Ειρήνη
5. Μέλος: Παντελογιάννης Γεώργιος