Επικοινωνία

♦ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ ♦

Δημογεροντίας 14, Χίος
τηλ.: 2271025556  Fax.:2271042650