Εφημερίες Φαρμακείων - Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Διημέρευση
Διανυκτέρευση

Φαρμακευτικός Σύλλογος Χίου

 

*ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Μετά την 12η νυχτερινή τα φαρμακεία θα εξυπηρετούν μόνο επείγοντα
περιστατικά, κατόπιν ιατρικής συνταγής.

----------------------------

*ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ-ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: (01 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ανάπαυσης (μετά τις 23.00), βάσει
του ΒΔ734/1969 ΦΕΚ Ά 227, τα φαρμακεία εξυπηρετούν μόνο επείγοντα
περιστατικά, κατόπιν ιατρικής συνταγής.

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ 01
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ):

Τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ανάπαυσης (μετά τις 22.00), βάσει
του ΒΔ734/1969 ΦΕΚ Ά 227, τα φαρμακεία εξυπηρετούν μόνο επείγοντα
περιστατικά, κατόπιν ιατρικής συνταγής.Πρόσφατες δημοσιεύσεις