Εφημερίες Φαρμακείων - Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Διημέρευση
Διανυκτέρευση

Φαρμακευτικός Σύλλογος Χίου

Τα φαρμακεία της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου εφημερεύουν το χειμώνα  μέχρι τις 22:00

Βάσει Νόμου, τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ανάπαυσης (μετά τις 22:00), τα φαρμακεία εξυπηρετούν τους έχοντες απόλυτη ανάγκη προμήθειας φαρμάκων. Τηλέφωνο επικοινωνίας αναρτάται στην πρόσοψη του φαρμακείου.

Από 1 Μάϊου έως τέλη Σεπτεμβρίου το καλοκαιρινό ωράριο είναι έως τις 23:00
Από 1 Οκτωβρίου έως τέλη Απριλίου το χειμερινό ωράριο είναι έως τις 22:00


Τα φαρμακεία της Δημοτικής Κοινότητας Θυμιανών εφημερεύουν το χειμώνα  μέχρι τις 22:00

Βάσει Νόμου, τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ανάπαυσης (μετά τις 22:00), τα φαρμακεία εξυπηρετούν τους έχοντες απόλυτη ανάγκη προμήθειας φαρμάκων. Τηλέφωνο επικοινωνίας αναρτάται στην πρόσοψη του φαρμακείου.

Από 1 Μάϊου έως τέλη Σεπτεμβρίου το καλοκαιρινό ωράριο είναι έως τις 23:00
Από 1 Οκτωβρίου έως τέλη Απριλίου το χειμερινό ωράριο είναι έως τις 22:00

Πρόσφατες δημοσιεύσεις